Stalgedeelte van boerderij in Haaren verbouwd tot woning

Door de ruimtes goed aan te laten sluiten op de bestaande structuur en zo open mogelijk te laten, is de oorspronkelijke opzet als stal juist beter leesbaar geworden. Met aards kleur- en materiaalgebruik is aansluiting gezocht bij de van oorsprong rurale architectuur. Meer informatie leest u op de projectpagina

Stalgedeelte van boerderij in Haaren verbouwd tot woning