Bureau

ir. Miel Wijnen, architect
Ir. Karin Nix, deskundige bouwbesluit, brandveiligheid en duurzaamheid
ing. Janno Turlings, projectleider en bouwkundig medewerker
Samah Rajab, stagiaire


Wijnen Architectuur voert zoveel mogelijk werkzaamheden van haalbaarheidsstudie tot directievoering en van stedenbouwkundig niveau tot het ontwerpen van meubilair binnen het bureau uit en beschikt derhalve over de kennis, materialen en  programmatuur om o.a. de volgende werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren:

  • Computermatig tekenwerk zowel 2D als 3D met behulp van Revit en 3ds Max.
  • Het vervaardigen van maquettes.
  • Bouwbesluittoetsen en berekeningen.
  • Opzetten en controle financiële gegevens zoals stichtingskostenoverzicht, globale bouwkundige ramingen, overzichten meer- en minderwerk e.d. van onderzoeksfase t/m eindafrekeningen.
  • Vervaardigen van planningen en deelplanningen.
w38mps sjs-mps1371.jpg