Visie

Wijnen Architectuur werkt aan het ontwerpen van gebouwen, welke kritisch verankerd zijn in hun omgeving. Het scheppen van ruimte staat daarbij centraal, zonder functionaliteit en uitvoerbaarheid in al zijn facetten uit het oog te verliezen om zodoende tot vanzelfsprekende, actuele architectuur te komen.