Herontwikkeling De Braacken
Vught

Wijnen Architectuur is na een architectenselectie uitgekozen voor het ontwerpen en bouwkundig uitwerken van Huize De Braacken. Rekeninghoudend met de prachtige parkachtige omgeving is een plan ontwikkeld voor ca 85 wooneenheden met aanverwante zorgfuncties op de plaats van het huidige verzorgingstehuis welke niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet.

meer

Door het programma op te delen in drie volumes rond een hoofdvolume wordt recht gedaan aan de landgoederenstructuur die hier vanaf het einde van de 19e eeuw aanwezig is. De gebogen lijnen die de gebouwen omschrijven, zijn ontstaan vanuit de situatie. Met deze lijnen zijn de buitenruimtes vormgegeven en daarna zijn de gebouwen als het ware tussen deze lijnen ontstaan. Dit is een omgekeerd proces ten opzichte van de gebruikelijke manier van doen en levert hierdoor bijzondere gebouwen in een bijzondere omgeving op.

Door twee spoorlijnen en een verkeersweg is de geluidsbelasting op de gevels dusdanig groot dat op gebouwniveau voorzieningen moeten worden getroffen in de vorm van geluidsschermen. De behoefte aan grote buitenruimtes heeft in combinatie met de behoefte aan maximale lichttoetreding geresulteerd in gebouwen met een horizontale opzet met doorgestoken vloeren. Hierdoor komt het zonlicht in de winter tot diep in de appartementen, terwijl in de zomer het overstek van de balkons als zonwering fungeren.


De gebogen vormen dragen bij aan een diversiteit aan appartementen. Zowel in grootte als in karakter is de verscheidenheid groot. Ook in oriëntatie ten opzichte van de omgeving verschillen de gebouwen en daarmee de appartementen van elkaar. Door het parkeren op een halfverdiepte laag onder de gebouwen te situeren is de parkeerdruk bovengronds minimaal, wat de landschappelijke kwaliteit van de locatie sterk ten goede komt.
Toepassing van betonkernactivering in combinatie met warmte-koudeopslag zorgt voor een duurzame manier van verwarmen maar ook van koelen. Tevens zal de waterpartij gebruikt worden voor het afvoeren van het hemelwater van de gebouwen.

opdrachtgever:
Stichting Mariënhoven, Vught

ontwerp:
2007-2009

projectmanagment:
Bouwconsulting, 's-Hertogenbosch 

stedenbouwkundig advies:
Inbo, Amsterdam 

landschapsontwerp:
P.A.M. Buys Tuin- en Landschapsarchitect, Vught

adviseur constructies:
Advies- en ingenieursbureau Van de Laar bv, Eindhoven

w44dbr VOORLOPIG ONTWERP 20080128 IMPRESSIE PARKZIJDE (Large).jpg
w44dbr totaal plattegronden totaal 1a500 A3 20090928_Pagina_1.jpg
w44dbr vo-cv1 gebouw C plattegrond eerste verdieping 1a200 A3 20090928.jpg
w44dbr vo-ad1 gebouw A doorsneden 1a500 A3 20090928.jpg