Nieuwbouw woonhuis Pasdam
Sluis

Het perceel is gelegen aan de westzijde net buiten het centrum van Sluis, maar binnen de historische vestingwerken. Het gebied kenmerkt zich door een open karakter met een weids uitzicht in noordelijke richting. Aan de oostkant van het perceel ligt een groot parkeerterrein.
De nabijheid van de parkeerplaats en de wijze waarop het perceel aan de zuidkant wordt ontsloten, samen met de ligging ten opzichte van de zon zijn aanleiding geweest om de woonkamer met terras op het westen te oriënteren, terwijl de zitkamer zowel op het weids uitzicht naar het noorden als naar het zonnige terras is gericht. De meer gesloten functies zijn aan de oostkant gelegen.

Om het gebouw historisch en stedenbouwkundig in zijn omgeving te verankeren is gekozen voor een typologie van agrarische bebouwing in de vorm van bijvoorbeeld een stolpboerderij. Hierbij wordt opgemerkt dat dit een aanleiding is geweest, maar dat bij de uiteindelijke uitwerking de woonfunctie heeft geprevaleerd. Mede door het metselwerk te schilderen wordt gezocht naar een vorm van abstrahering van het ontwerp.
De houten pergola vergroot de intimiteit van het terras en vormt tevens een inkadering voor de zonwering

opdrachtgever:
particulier

adviseur constructie:
Bouwtechnisch Adviesbureau Van de Meerendonk & Partner, Boxtel

aannemer:
Leenhouts’ Aannemings-Bedrijf bv, Sluis

w-installaties:
Zeeuwse Verwarmings Unie, Terneuzen

e-installaties:
Elektra 21, Terneuzen

ontwerp:
2004

realisatie:
2005

DSC_0801 copy website.jpg
DSC_0704 copy 2 website.jpg
DSC_0816 copy website.jpg
DSC_0784 copy website.jpg