SCC Den Bolder
Waspik

Zo bereik je harmonie: niet door gelijkheid, maar door een innige omhelzing van verschillen. (Over het water - H.M. van den Brink)

Het ontwerpen van een cultureel centrum met een diversiteit aan functies betekent er in de eerste plaats voor zorgen dat deze functies elkaar versterken terwijl zij ieder voor zich volledig tot hun recht komen. Naast het feit dat dit grote invloed heeft op de positionering van de verschillende gebruikersgroepen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van hun omgeving, heeft dit mede de vorm van het gebouw bepaald.

meer

De bibliotheek aan de noordzijde en peuterspeelzaal Holder Den Bolder aan de zuid-oostzijde zijn in een enkele bouwlaag uitgevoerd. Hierdoor zijn ze als afzonderlijke identiteiten herkenbaar en omarmen als het ware de hoofdmassa, bestaande uit twee bouwlagen waarin de overige activiteiten van Den Bolder een plaats hebben gevonden. Zowel de bibliotheek als de peuterspeelzaal zijn direct van buiten toegankelijk maar ze hebben ook een duidelijke entree vanuit de hoofdmassa. Dit laatste geldt tevens voor de jongerenruimte.

De centrale plaats die de dubbelhoge foyer in het ontwerp inneemt, geeft uiting aan de wens om van het gebouw een ontmoetingsplaats te maken. Aan deze hal grenzen op de begane grond de bibliotheek, de grote zaal en de ontmoetingsruimte. Tevens heeft de expressieve trap naar de verdieping in deze hal zijn beginpunt. Op de  verdieping ligt de hobbyruimte vlak bij deze trap, terwijl de vergaderruimten en de muziekschool weer een directe relatie hebben met de foyer. In de centrale ruimte zorgt een schuingeplaatste brug naar het balkon, welke tevens als luifel boven de bar dienst doet, voor de nodige dynamiek. Een grote glaspui op de verdieping aan de noordzijde voorziet deze ruimte van daglicht. Samen met lichtkoepels boven de trap zorgt dit voor een sprankelende lichtwerking, welke varieert met de tijd van de dag en de weersveranderingen.

Ook bij de overige ruimten is het daglicht ingezet om de verschillen in functies kracht bij te zetten. Zo zijn de ontmoetings- en de jongerenruimte bewust van kleinere ramen voorzien om ze een intiem karakter te geven. Het enkele raam in de bibliotheek is meer bedoeld om een relatie met buiten te leggen dan als daglichtvoorziening. Hiervoor zijn negen lichtkoepels opgenomen. Zodoende blijft er zoveel mogelijk wandoppervlak vrij om kasten tegen te plaatsen en de bibliotheek krijgt hierdoor een rustige atmosfeer. De ruimten op de verdieping zijn daarentegen van veel glas voorzien waardoor ze een open karakter krijgen en meer naar buiten gericht zijn. Bij de peuterspeelzaal zijn plaatselijk grote glasvlakken toegepast om een sterke relatie met het speelterrein te krijgen, terwijl een meer gesloten wand de relatie met het parkeerterrein minimaliseert.

Naast de foyer, met daaraan grenzend de gangruimten, neemt de grote zaal een belangrijke plaats in het geheel in. Deze zaal zal een veelheid aan functies gaan vervullen; als theater- en muziekzaal waarbij het podium gebruikt kan worden, maar ook als gymnastiekruimte, als speelruimte voor de peuters bij slecht weer of als discoruimte voor de jeugd. Om tot een intiemere zaal te komen, is de mogelijkheid opgenomen om door middel van een roldeur de zaal in omvang te halveren. Het balkon is tevens luifel boven de bar en voorkomt dat er een te hoge ruimte ontstaat indien de zaal is gehalveerd door de roldeur.
Vanzelfsprekend zorgt het balkon ook voor extra zitplaatsen in de zaal. Een paneelwand van ca 6 m breed en 3 m hoog maakt het mogelijk om de foyer in open verbinding te brengen met de grote zaal waardoor de capaciteit nog groter wordt. In tegenstelling tot de meeste andere ruimten zal in de zaal voornamelijk met donkere kleuren worden gewerkt. Het effect van theater- of discoverlichting zal hierdoor sterker tot zijn recht komen. Het accepteren en ‘gebruiken’ van de verschillen is ook bij de toepassing van materialen uitgangspunt geweest.

ontwerp:
1998 - 1999 In samenwerking met Architectenbureau De Twee Snoeken

realisatie:
2000 - 2001

opdrachtgever:
Gemeente Waalwijk

adviseur constructies:
Advies- en ingenieursbureau Van de Laar, Eindhoven

adviseur installaties:
ABT Adviesbureau voor bouwtechniek, Arnhem

aannemer:
Hoefnagel Totaalbouw, Sprang-Capelle

w-installaties
e-installaties: Jos de Brouwer vof, Kaatsheuvel

fotografie:
Frans Beerens

w38bol fotos Frans Beerens-7 website.jpg
w38bol fotos Frans Beerens-1 website.jpg
w38bol fotos Frans Beerens-3 website.jpg
w38bol fotos Frans Beerens-2 website.jpg
w38bol fotos Frans Beerens-6 website.jpg